Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

4 września 2020

[ALERT ALTO]: Zapowiadane zmiany w WHT – MF ujawnia w końcu swoje plany

alert

GŁÓWNYMI ZAŁOŻENIAMI, NA KTÓRYCH OPIERAĆ SIĘ MA REFORMA WHT SĄ:

 • istotne zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania nowego reżimu WHT (pay and refund),
 • rozszerzenie zakresu ochrony opinii o stosowaniu preferencyjnego opodatkowania WHT,
 • doprecyzowanie wymogów standardu należytej staranności w procesie weryfikacji kontrahentów.


PROPOZYCJA ZMIAN ZASAD WHT OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:

1. Zmiany w definicji rzeczywistego właściciela (beneficial owner)

 • Usunięcie z definicji pojęć „prawnie lub faktycznie”, które budziły pewne wątpliwości interpretacyjne.

2. Podmiotowe i przedmiotowe zawężenie stosowania mechanizmu WHT refund

 • Mechanizm ma obejmować tylko należności pasywne tj. zwłaszcza odsetki, należności licencyjne oraz dywidendy.
 • Mechanizm WHT refund dotyczyłby wyłącznie płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi, z zastrzeżeniem że podmiotem powiązanym nie byłby podmiot „mający faktyczną zdolność do wywierania wpływu na podejmowanie kluczowych decyzji przez drugi podmiot” (jak ma to miejsce w zakresie przepisów dot. TP).

3. Wyłączenie z mechanizmu WHT refund dywidend wypłacanych na rzecz polskich rezydentów

4. Doprecyzowanie wymogów należytej staranności w procesie weryfikacji kontrahenta

 • Poza dotychczas funkcjonującymi przesłankami tj. charakterem i skalą działalności prowadzonej przez płatnika WHT, MF proponuje dodać przesłankę powiązania z podatnikiem. W konsekwencji, wyższym standardem należytej staranności powinny być objęte płatności między podmiotami powiązanymi.

5. Rozszerzenie zakresu przedmiotowego opinii o stosowaniu zwolnienia

 • Rozszerzenie zastosowania opinii o stosowaniu zwolnienia również na preferencje wynikające z UPO, w konsekwencji opinia będzie wydawana nie tylko w sytuacji gdy dana płatność będzie zwolniona z WHT, ale również gdy zastosowanie znajdzie obniżona stawka WHT (obecnie opinią mogą być objęte jedynie zwolnienia z WHT przewidziane na podstawie dyrektyw UE).

6.  Zmiana sposobu podpisywania oświadczenia płatnika

 • Możliwość podpisywania oświadczenia płatnika WHT zgodnie z zasadami reprezentacji (jednak jedynie przez członków zarządu – zatem np. prokurent nie będzie uprawniony do złożenia podpisu).

7.  Zmiany w zakresie przepisów Kodeksu karnego skarbowego

 • Zrównanie sankcji w zakresie zatajenia prawdy lub podania nieprawdy w przypadku składania oświadczenia w zakresie WHT z zasadami ogólnymi z KKS.

8.  Przedłużenie okresów obowiązywania dotychczasowych opinii o stosowaniu zwolnienia

 • W stosunku do podmiotów, które do tej pory uzyskały opinie o stosowaniu zwolnienia, MF zamierza przedłużyć okres ochrony o 36 miesięcy od 1 stycznia 2021 r.

Dodatkowo MF zapowiedziało, że w I połowie 2021 r. sfinalizowane zostaną prace nad objaśnieniami dotyczącymi przepisów o WHT (projekt tych objaśnień został opublikowany już ponad rok temu).

Niezależnie od powyższego, w trakcie dyskusji MF wskazało, że pochyli się nad kwestią stosowania przepisów dot. WHT w transakcjach związanych z obrotem na rynku papierów wartościowych (i specyficznym statusem płatnika podatku jakim jest podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych).

Będziemy Państwa na bieżąco informować o statusie projektu ustawy o reformie WHT. Jeżeli są Państwo zainteresowani omówieniem możliwego wpływu przedstawionych zmian na Państwa działalność, bardzo prosimy o kontakt.

4 września 2020

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

7 grudnia 2022

Rzeczpospolita: Umowa na piśmie może zostać uznana za fakturę

Istnieją obawy, że fiskus zacznie uznawać wszelkie dokumenty handlowe, przy spełnieniu odpowiednich warunków, za fakturę, mimo bra...

Czytaj dalej
Rzeczpospolita: Umowa na piśmie może zostać uznana za fakturę

Podatki

5 grudnia 2022

Rafał Tołwiński dołącza do ALTO jako Partner i Szef Zespołu Personal Tax Services

Początek grudnia mimo zimowej aury w ALTO jest gorący, do zespołu dołącza bowiem Rafał Tołwiński, który jako partner zajmie się ro...

Czytaj dalej
Rafał Tołwiński dołącza do ALTO jako Partner i Szef Zespołu Personal Tax Services
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną