Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

26 października 2020

[ALERT ALTO]: Ulgi w spłacie zobowiązań US i ZUS

alert

Na dzień dzisiejszy szczegóły Tarczy Antykryzysowej nie są jednak znane. W związku z tym, w oczekiwaniu na projekt ustawy, podsumowujemy dla Państwa już istniejące instrumenty podatkowe, które pozwolą Państwu bronić płynności finansowej w najbliższych dniach i tygodniach. Wykorzystanie tych instrumentów może okazać się szczególnie istotne w stosunku do tych zobowiązań publicznoprawnych, których termin płatności upływa w najbliższym czasie (20 marca – zaliczki PIT i CIT za luty, 25 marca – podatek VAT za luty).

 

1. Wnioski o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 

Ordynacja podatkowa przewiduje trzy podstawowe instrumenty dla m.in. podatników i płatników podatku:

a. wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku lub rozłożenie tej płatności na raty (wniosek składany przed upływem terminu zapłaty podatku, tj. przed 20 marca – w przypadku zaliczek PIT i CIT za luty 2020 r. oraz przed 25 marca –  w przypadku VAT za luty 2020 r.)

b. wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej

c. wniosek o umorzenie, w całości lub w części, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Uzasadnienie wniosku

Do urzędu należy decyzja w sprawie akceptacji lub odrzucenia wniosku. Konieczne jest zatem właściwe uzasadnienie wniosku, w szczególności wykazanie ważnego interesu podatnika (tj. wszelkich obiektywnych okoliczności, które wskazują, że realizacja obowiązków publicznoprawnych jest znacząco utrudniona) lub też wykazanie interesu publicznego.

 

Ulgi podatkowe a pomoc publiczna

Na dzień dzisiejszy (tj. przez opublikowaniem Tarczy Antykryzysowej) korzystać można ze wsparcia niestanowiącego pomocy publicznej lub stanowiącego pomoc de minimis.

 

2. Wniosek o zmniejszenie wysokości zaliczek na podatek dochodowy

W sytuacji, gdy podatnik przewiduje, że wysokość zaliczek już zapłaconych w 2020 r. lub zaliczek uproszczonych przekroczy zobowiązanie CIT za 2020 r., może wystąpić do urzędu z wnioskiem o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy (tj. zmniejszenie wysokości zaliczek na podatek dochodowy).

 

Termin złożenia

Nie został określony termin złożenia takiego wniosku. Jeżeli jednak podatnik wnosi o ograniczenie poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za luty 2020 r., to wniosek powinien zostać złożony do 20 marca.


Uzasadnienie wniosku

Do urzędu należy decyzja w sprawie akceptacji lub odrzucenia wniosku. Konieczne jest zatem właściwe uzasadnienie wniosku i wykazanie, że wysokość zaliczki do zapłaty okaże się niewspółmiernie wysoka w stosunku do podatku do zapłaty lub zysku przewidywanego na dany rok podatkowy. Nie istnieje oficjalny formularz wniosku.

 

3. Wnioski o ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu składek ZUS

Podobnie, jak w przypadku ulg podatkowych, w zakresie składek ZUS / NFZ, możliwe jest złożenie:

  1. wniosku o odroczenie terminu płatności składek
  2. wniosku o rozłożenie płatności składek na raty,
  3. wniosku o umorzenie należności z tytułu niezapłaconych składek.

Dodatkowo, w dniu 17 marca 2020 r. zarządzeniem Prezesa ZUS umożliwiono płatnikom odroczenie płatności składek za luty, marzec i kwiecień 2020 r. na okres 3 miesięcy. Pełna treść komunikatu oraz uproszczonego wniosku znajduje się tutaj.

 

Zespół podatkowy ALTO jest gotowy Państwa wesprzeć w pracach związanych z przygotowaniem ww. wniosków oraz postępowaniach w tym zakresie (zarówno poprzez sporządzenie wniosków od podstaw, jak i konsultacje dla Państwa pracowników).

Monitorujemy także dla Państwa prace nad Pakietem Antykryzysowym i będziemy służyć wsparciem w jego wdrażaniu w Państwa organizacjach, jak tylko zostanie opublikowany.

26 października 2020

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

7 grudnia 2022

Rzeczpospolita: Umowa na piśmie może zostać uznana za fakturę

Istnieją obawy, że fiskus zacznie uznawać wszelkie dokumenty handlowe, przy spełnieniu odpowiednich warunków, za fakturę, mimo bra...

Czytaj dalej
Rzeczpospolita: Umowa na piśmie może zostać uznana za fakturę

Podatki

5 grudnia 2022

Rafał Tołwiński dołącza do ALTO jako Partner i Szef Zespołu Personal Tax Services

Początek grudnia mimo zimowej aury w ALTO jest gorący, do zespołu dołącza bowiem Rafał Tołwiński, który jako partner zajmie się ro...

Czytaj dalej
Rafał Tołwiński dołącza do ALTO jako Partner i Szef Zespołu Personal Tax Services
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną