Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

Dominik Niewadzi, Łukasz Kalisz

15 marca 2022

[ALERT ALTO]: Ulga na „złe długi” w VAT – szansa na szersze korzystanie z wyroku TSUE

alert

Podatki

Zwracamy Państwa uwagę na wyrok WSA w Gdańsku z 15 lutego 2022 r., sygn. I SA/Gd 1240/21 dotyczący możliwości skorzystania przez podatnika z ulgi na „złe długi” w VAT pomimo upływu 2 lat od końca roku, w którym wystawiona została faktura dokumentująca niespłaconą wierzytelność.

Wyrok ten poszerza zakres transakcji w zakresie których możliwe jest domaganie się zwrotu nadpłaty z tytułu ulgi na „złe długi” w VAT.

 

Istota sporu

  • Kwestią poruszoną w wyroku WSA było ustalenie, czy dwuletni termin na skorzystanie z ulgi na „złe długi” od końca roku w którym podatnik wystawił fakturę dokumentującą nieściągalną wierzytelność powinien być brany pod uwagę, gdy podatnik nie miał realnej możliwości dokonania w tym terminie korekty podatku należnego.
  • Powyższy problem jest istotny zwłaszcza na kanwie wyroku TSUE z 15 października 2020 r., sygn. C-335/19. Stwierdzono w nim m.in. niezgodność z prawem unijnym przesłanki uniemożliwienia podatnikowi skorzystania z ulgi w sytuacji, gdy dłużnik podatnika pozostawał w stanie upadłości.
  • Biorąc pod uwagę, że na skutek uznanych za niezgodne z prawem unijnym przesłanek stosowania ulgi na „złe długi” podatnicy mogli nie mieć w przeszłości możliwości dokonania korekty podatku należnego, przesłanka zachowania 2-letniego terminu realnie uniemożliwia więc podatnikom skorzystanie obecnie z ich prawa do korekty podatku.

 

Rozstrzygnięcie WSA i jego skutki dla podatników

  • WSA w Gdańsku w wyroku stwierdził, że skoro dotychczasowe warunki skorzystania z ulgi na „złe długi” były niezgodne z przepisami unijnymi, to dwuletni termin na dokonanie korekty podatku należy pominąć i przyjąć dopuszczalność takiej korekty.
  • Konkluzje płynące z niniejszego wyroku w praktyce mogą umożliwić więc występowanie o zwrot nadpłaty VAT z tytułu ulgi na „złe długi” w oparciu o ww. orzeczenie TSUE za wierzytelności dokumentowane fakturami wystawionymi w 2019 r. i latach wcześniejszych.

Dominik Niewadzi, Łukasz Kalisz

15 marca 2022

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

25 listopada 2022

Nominacja do nagrody CEE Retail Awards

ALTO zostało nominowane do nagrody CEE Retail Awards w kategorii Professional Service Provider. To dla nas duże wyróżnienie - grat...

Czytaj dalej
Nominacja do nagrody CEE Retail Awards

Podatki

18 listopada 2022

Strategia podatkowa w 2022 r. – last call!

Przypominamy, że do końca 2022 r. spółki o przychodach > 50 mln EUR mają obowiązek sporządzenia i publikacji drugiej w historii...

Czytaj dalej
Strategia podatkowa w 2022 r. – last call!
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną