Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Lublin wita ALTO – czyli relacja z otwarcia nowego biura

Lublin wita ALTO – czyli relacja z otwarcia nowego biura

ALTO doradcą spółki JR HOLDING przy inwestycji w NOXO Energy

ALTO doradcą spółki JR HOLDING przy inwestycji w NOXO Energy

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO Insurance Team, czyli podatkowo-prawne wsparcie branży ubezpieczeniowej

ALTO Insurance Team, czyli podatkowo-prawne wsparcie branży ubezpieczeniowej

4 grudnia 2020

[ALERT ALTO]: Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – last call!

alert

 1. Kto jest zobowiązany?
 • obowiązek sprawozdawczy spoczywa na:
  • podatnikach, osiągających powyżej 50m EUR rocznego przychodu, oraz
  • PGK.
 • Odpowiedzialność za niezłożenie sprawozdania spoczywa bezpośrednio na członkach zarządu Spółek.

 

 1. Forma i termin złożenia
 • Sprawozdanie należy przekazywać drogą elektroniczną do Ministerstwa Rozwoju przy użyciu udostępnionego przez Ministerstwo formularza.
 • Wzór sprawozdania został opublikowany w ostatnich dniach i jest dostępny pod tym linkiem.

 

 1. Co należy raportować?
 • Obowiązek sprawozdawczy dotyczy transakcji handlowych – czyli zasadniczo transakcji B2B – i wynikających z nich „świadczeń pieniężnych”.
 • Sprawozdanie powinno zawierać 10 danych kwotowych oraz 2 dane procentowe, tj.:
 • wartość świadczeń pieniężnych (i) otrzymanych oraz (ii) uregulowanych w danym roku w podziale na 4 ”okresy” tj.:

 •  wartość świadczeń pieniężnych, (i) nieotrzymanych oraz (ii) niespełnionych w terminie płatności (wynikającym z umowy) oraz udział takich świadczeń w całkowitej wartości świadczeń (i) należnych oraz (ii) do spełnienia których podmiot był zobowiązany w danym roku.

 

 1. Sankcje
 • Sprawozdania będą udostępniane do publicznej wiadomości na stronie MR.
 • Jeśli z treści sprawozdania będzie wynikać, że dany podmiot nie reguluje w terminie swoich zobowiązań lub że dane podane w sprawozdaniu są nierzetelne, może to stanowić podstawę do wszczęcia przez Prezesa UOKiK postępowania w przedmiocie zatorów płatniczych. Postępowanie takie może być natomiast zakończone nałożeniem znaczącej kary pieniężnej.
 • Niezłożenie sprawozdania w terminie oraz utrudnianie lub udaremnienie w jego składaniu podlegają także karze grzywny.

 

Mając na uwadze powyższe, niezwykle istotnym jest aby dobrze przygotować się do nowego obowiązku sprawozdawczego. Najbliższe tygodnie są właściwie ostatnim momentem aby przeanalizować występujące w spółce typy płatności pod kątem tego czy podlegają one pod ustawę o zatorach płatniczych i odpowiednio ustawić swoje systemy księgowe/płatnicze w taki sposób aby możliwe było przygotowanie sprawozdania.

Jeśli potrzebowaliby Państwo wsparcia w powyższym procesie, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Z przyjemnością podzielimy się naszym doświadczeniem zdobytym w trakcie projektów związanych z przygotowaniem Klientów do tego nowego obowiązku.

4 grudnia 2020

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

22 marca 2023

[Alert ALTO] MF zmienia ustawę o KSeF po konsultacjach publicznych

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowej ustawy o wprowadzeniu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)...

Czytaj dalej
[Alert ALTO] MF zmienia ustawę o KSeF po konsultacjach publicznych

Energetyka

21 marca 2023

[ALERT] Powrót krajowego odwrotnego obciążenia w obrocie gazem i energią od 1 kwietnia 2023 r.

Już za niecałe dwa tygodnie wejdą w życie przepisy, zgodnie z którymi obowiązek podatkowy w VAT z tytułu nabycia gazu w systemie g...

Czytaj dalej
[ALERT] Powrót krajowego odwrotnego obciążenia w obrocie gazem i energią od 1 kwietnia 2023 r.
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną