Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO w Gdański Business Center – już od 2 października

ALTO w Gdański Business Center – już od 2 października

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Wyróżnienie „Friendly Workplace” dla ALTO

Wyróżnienie „Friendly Workplace” dla ALTO

Banking – Olga Mochocka na czele nowego działu outsourcingu w ALTO

Banking – Olga Mochocka na czele nowego działu outsourcingu w ALTO

Aleksandra Bońkowska, Piotr Szeliga, Dominik Niewadzi, Agata Wojciechowicz, Jakub Sobieski

28 lutego 2023

[Alert ALTO] Rosja na liście rajów podatkowych

alert

Podatki

14 lutego Rada ds. Gospodarczych i Finansowych Unii Europejskiej wpisała Rosję do wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy dla celów podatkowych.

Uznanie Rosji na poziomie unijnym za tzw. raj podatkowy wywołuje istotne skutki podatkowe dla polskich podatników realizujących transakcje z podmiotami rosyjskimi. Można również przypuszczać, że działania organów unijnych będą skutkowały wpisaniem Rosji na jedną z krajowych list rajów podatkowych publikowanych przez Ministra Finansów (Rozporządzenie oraz Obwieszczenie).

Poniżej wskazujemy kluczowe obszary podatkowe, na które należy w tym zakresie zwrócić uwagę.

 

MDR

Transakcje z rosyjskimi rezydentami podatkowymi mogą aktualnie stanowić schematy podatkowe podlegające raportowaniu do Szefa KAS.

Przepisy MDR przewidują szczególną cechę rozpoznawczą dotyczącą zaliczanych do kosztów podatkowych płatności na rzecz podmiotów powiązanych m.in. z krajów, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową i są wskazane w unijnym wykazie.

Stanowiąca koszt podatkowy płatność na rzecz podmiotu powiązanego z Rosji będzie więc zasadniczo stanowiła schemat podatkowy niezależnie od tego, czy spełnia kryterium głównej korzyści oraz jej wartości.

Co istotne, terminy na raportowanie schematów transgranicznych nie są zawieszone, w związku z czym raportowania tego rodzaju uzgodnień należy dokonywać zgodnie z terminami przewidzianymi w Ordynacji podatkowej.

 

 

TP

Uznanie Rosji za kraj stosujący szkodliwą konkurencję podatkową na gruncie krajowych regulacji może skutkować zastosowaniem, w odniesieniu do określonych transakcji, innych progów dokumentacyjnych z zakresu cen transferowych. W przypadku transakcji kontrolowanych i transakcji innych, niż transakcje kontrolowane z podmiotem rajowym lub zagranicznym zakładem położonym w raju podatkowym, próg dokumentacyjny wynosi:

  • 2 500 000 zł – w przypadku transakcji finansowej, lub
  • 500 000 zł – w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa.

W aktualnym stanie prawnym obowiązki z zakresu cen transferowych materializują się zarówno w przypadku transakcji zakupowych, jak i sprzedażowych dokonywanych z podmiotem z raju podatkowego.

Warunki transakcji zawieranych z podmiotami z rajów podatkowych podlegają badaniu odpowiednio, jak transakcje realizowane z podmiotami powiązanymi.

 

Realizacja bezpośredniej transakcji rajowej, która przekroczyła próg dokumentacyjny w danym roku podatkowym, oznacza, że podatnik powinien:

  • sporządzić dokumentację cen transferowych wraz z analizą porównawczą wykazującą, że transakcja była realizowana na warunkach rynkowych,
  • zaraportować transakcję w ramach informacji o cenach transferowych (TP-R) oraz
  • uwzględnić fakt przeprowadzenia bezpośredniej transakcji rajowej w oświadczeniu o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

 

Raportowanie CFC

Do czasu zaktualizowania polskich regulacji o unijne wytyczne, dodanie Rosji do unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych nie powinno wywoływać bezpośrednich skutków podatkowych na gruncie polskich przepisów o raportowaniu zagranicznych jednostek kontrolowanych (CFC).

Zagraniczna jednostka może zostać uznana za CFC m.in. w przypadku, gdy posiada siedzibę lub zarząd, jest zarejestrowana lub położona na terytorium lub w kraju wymienionym w jednej z krajowych list rajów podatkowych. W konsekwencji, do czasu ich aktualizacji, dodanie Rosji do unijnego wykazu nie powinno automatycznie powodować raportowania CFC.

Niemniej jednak przypominamy, że od 1 stycznia 2022 r. ustawowe przesłanki kwalifikujące zagraniczne jednostki do CFC zostały znacznie rozbudowane. Z tego powodu weryfikacja spełnienia przesłanek do uznania danej jednostki za CFC nie powinna ograniczać się wyłącznie do ww. kryterium, ale powinna objąć pozostałe przesłanki ustawowe w zakresie spółki holdingowej, spółki o dużym dochodzie, ale niewielkim majątku, oraz podmiotów, które uzyskują przychody pasywne lub przychody z tytułu świadczenia usług niematerialnych – również te zagraniczne podmioty mogą spełniać definicję CFC i podlegać raportowaniu.

 

WHT

Zmiana w unijnym wykazie może również wpływać na zakres należytej staranności wymaganej od polskich płatników podatku u źródła w związku z wypłatami na rzecz podmiotów rosyjskich. Dotyczy to w szczególności weryfikacji warunków do stosowania preferencyjnych zasad opodatkowania lub niepobrania podatku u źródła w Polsce.

Wypłata na rzecz podmiotu z raju podatkowego generuje bowiem zwykle wyższe ryzyko wykorzystania preferencji do nadużyć podatkowych, co w praktyce oznacza wyższe wymagania ze strony organów pod kątem należytej staranności.

 

Podatek od przerzuconych dochodów

O ile Rosja zostanie wpisana na jedną z krajowych list rajów podatkowych, określone płatności na rzecz podmiotów rosyjskich będą na gruncie CIT stanowić przerzucone dochody, od których polski podatnik będzie dodatkowo musiał odprowadzić podatek według stawki 19%.

 

GAAR i inne klauzule antyabuzywne

Transakcje z podmiotem z raju podatkowego zwykle są przedmiotem podwyższonego zainteresowania ze strony organów podatkowych, w tym pod kątem możliwości zastosowania do nich klauzul związanych z przeciwdziałaniem unikaniu opodatkowania.

 

Informacja o realizacji strategii podatkowej

Wpisanie Rosji na jedną z krajowych list rajów podatkowych będzie również skutkowało tym, że podmioty sporządzające informację o realizacji strategii podatkowej będą obowiązane do wykazywania w treści informacji dotyczących rozliczeń podatkowych na terytorium Rosji.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani wsparciem w procesie identyfikacji ryzyk podatkowych związanych z realizacją transakcji z podmiotami rosyjskimi, zapraszamy do indywidualnego kontaktu z doradcami ALTO.

Aleksandra Bońkowska, Piotr Szeliga, Dominik Niewadzi, Agata Wojciechowicz, Jakub Sobieski

28 lutego 2023

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

29 września 2023

[ALERT ALTO] Nowy system kaucyjny już od stycznia 2025 r.

Już 1 stycznia 2025 wejdą w życie regulacje dot. nowego systemu kaucyjnego! Wprowadza go podpisana z końcem sierpnia przez Prezyde...

Czytaj dalej
[ALERT ALTO] Nowy system kaucyjny już od stycznia 2025 r.
Podatki alert ALTO konsultacje WHT

Podatki

29 września 2023

[ALERT ALTO] Klauzula rzeczywistego właściciela w WHT – start konsultacji dot. projektu objaśnień

Szanowni Państwo, 28 września Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji nowego projektu objaśnień pod...

Czytaj dalej
[ALERT ALTO] Klauzula rzeczywistego właściciela w WHT – start konsultacji dot. projektu objaśnień
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną