Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO w Gdański Business Center – już od 2 października

ALTO w Gdański Business Center – już od 2 października

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Wyróżnienie „Friendly Workplace” dla ALTO

Wyróżnienie „Friendly Workplace” dla ALTO

Banking – Olga Mochocka na czele nowego działu outsourcingu w ALTO

Banking – Olga Mochocka na czele nowego działu outsourcingu w ALTO

Rafał Tołwiński, Mariana Skidan

1 czerwca 2023

[ALERT ALTO]: Dłuższa ochrona czasowa dla obywateli Ukrainy – do 4 marca 2024 roku!

alert

Podatki

W końcu pojawiły się wyczekiwane zmiany do Specustawy ukraińskiej – okres ochrony czasowej został w nich przedłużony do 4 marca 2024 r. (dotychczas obowiązujący do 23 sierpnia 2023 r.), a w niektórych przypadkach nawet aż do 31 sierpnia lub 30 września 2024 r. Dotyczy to pobytu osób uczących się w Polsce oraz ich rodziców czy opiekunów.

Przypominamy o szczegółowych zasadach obowiązujących osoby objęte Specustawą w zakresie legalności pobytu i pracy w Polsce, z uwzględnieniem nowych terminów.

 

Do 4 marca 2024 r. z mocy prawa przedłużeniu ulega:

 • legalny pobyt obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie (również obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka lub członków ich rodzin),
 • ważność wiz krajowych, ruchu bezwizowego, wiz Schengen, wiz i dokumentów pobytowych wydanych przez inne kraje Strefy Schengen, zezwoleń na pobyt czasowy, terminu na opuszczenie Polski, terminu dobrowolnego powrotu, kart pobytu i innych dokumentów pobytowych wydanych obywatelom Ukrainy, jeżeli ostatni dzień okresu ważności tych dokumentów przypada w okresie od 24 lutego 2022 r. Zwracamy uwagę na istniejące ograniczenia w zakresie wyjazdu/powrotu do Polski w przypadku nieposiadania PESEL UKR.

 

W zakresie możliwości przedłużenia legalności pobytu i pracy w Polsce po upływie ochrony czasowej, do 4 marca 2024 r.:

 • obywatele Ukrainy objęci Specustawą (i posiadający PESEL UKR), mają możliwość ubiegania się o przedłużenie legalności pobytu w Polsce na maksymalny okres do 3 lat (z możliwością dalszego przedłużenia), poprzez złożenie wniosków o udzielenie zezwolenia:
  1. na pracę i pobyt w Polsce (tzw. zezwolenie jednolite), lub
  2. z tytułu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Blue Card), lub
  3. prowadzenia działalności gospodarczej,
 • nie bada się tzw. rentowności, dochodowości działalności gospodarczej w stosunku do obywateli Ukrainy wykonujących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, którzy ubiegają się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • udziela się zezwolenia na pobyt czasowy obywatelom Ukrainy niespełniającym ustawowych wymogów określonych powyżej – na okres 1 roku od dnia wydania decyzji,
 • zawieszony zostaje bieg terminów na załatwienie spraw pobytowych (obecnie termin uzyskania zezwolenia na pobyt wynosi od 6 do nawet 12 miesięcy).

 

Wsparcie ALTO

Zapewniamy kompleksową ofertę usług w zakresie zalegalizowania pobytu i pracy obywateli Ukrainy w Polsce, w szczególności:

 • weryfikację legalności pobytu cudzoziemców oraz możliwości ich legalnego zatrudnienia w Spółce,
 • dopełnienie obowiązku pracodawcy do zalegalizowania pracy obywatela Ukrainy w ciągu 14 dni, na podstawie złożenia Powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy,
 • wsparcie w zakresie złożenia wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt i pracę dla osób zamierzających pozostać legalnie w Polsce po 4 marca 2024 r., (zwracamy uwagę na różnice w procedurze w odniesieniu do osób posiadających lub nie PESEL UKR oraz kwestie możliwości zalegalizowania pracy na zasadach określonych w Specustawie – po upływie terminu ochrony czasowej mogą powrócić dotychczasowe zasady m.in. test rynku pracy)
 • wsparcie merytoryczne w zakresie oceny możliwości wyjazdu/powrotu do Polski w zależności od posiadanego statusu pobytowego.

 

Jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania w tym zakresie, jesteśmy do dyspozycji.

Rafał Tołwiński, Mariana Skidan

1 czerwca 2023

Mogą Cię zainteresować:

wdrożenie KSEF doradcy podatkowi jak wdrożyć Krajowy system e-faktur

Podatki

21 września 2023

[ALERT ALTO] KSeF: przykładowe e-faktury opublikowane!

Kilka dni temu Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie nowy zestaw dokumentów pozwalających przygotować się do ob...

Czytaj dalej
[ALERT ALTO] KSeF: przykładowe e-faktury opublikowane!

Podatki

15 września 2023

[WEBCAST ALTO]: Współpraca na podstawie kontraktów B2B vs. dobre praktyki i kontrole podatkowe

Zapraszamy na spotkanie 5 października (czwartek) o 10:00, podczas którego Rafał Tołwiński i Adriana Kalinowska z zespołu Pers...

Czytaj dalej
[WEBCAST ALTO]: Współpraca na podstawie kontraktów B2B vs. dobre praktyki i kontrole podatkowe
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną