Wróć

Artykuł

Nowe zasady poboru podatku u źródła

19 czerwca 2019 br. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień podatkowych w zakresie zasad poboru podatku u źródła (WHT) w związku z nowelizacją przepisów. Do 30 czerwca można przesyłać uwagi do projektu. W artykule przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące nowych zasad poboru podatku u źródła.

Czego dotyczą objaśnienia podatkowe w zakresie podatku u źródła?

Zmienione przepisy w zakresie WHT częściowo obowiązują już od 1 stycznia 2019 r., a w pozostałym zakresie wejdą w życie od 1 lipca 2019 r. W ramach nowych zasad wprowadzono m.in. obowiązek dochowania należytej staranności przy weryfikacji prawa do skorzystania z preferencyjnych zasad opodatkowania u źródła oraz nowe warunki pozwalające na stosowanie preferencyjnych stawek bądź zwolnienia z opodatkowania.

W projekcie objaśnień podatkowych WHT Ministerstwo Finansów przedstawiło informacje w zakresie:

• celu modyfikacji zasad poboru podatku u źródła,
• pojęcia rzeczywistego właściciela,
• pojęcia należytej staranności,
• zwrotu podatku,
• ustalania progu 2 mln zł istotnego w kontekście nowych przepisów.

Zmiany dotyczyć będą wielu standardowych transakcji, takich jak:

• wypłata dywidend (na rzecz odbiorców krajowych i zagranicznych),
• wypłata odsetek, należności licencyjnych, wynagrodzenia za niektóre usługi niematerialne (dla odbiorców zagranicznych).

Co jest celem objaśnień o WHT ?

Celem objaśnień WHT jest wyjaśnienie niezbędnych pojęć z zakresu regulacji wprowadzonych ustawą nowelizującą i przedstawienie sposobu postępowania dla prawidłowego wypełnienia obowiązków wynikających z wprowadzonych zmian. Nowe przepisy modyfikują przyjęty dotychczas w polskim systemie podatkowym mechanizm poboru podatku u źródła. Istotne jest zatem pisemne przedstawienie kierunku interpretacji tych przepisów przez Ministra Finansów. Celem objaśnień zasad poboru podatku u źródła jest także wyjaśnienie wybranych zagadnień z zakresu oddziaływania regulacji
wprowadzonych ustawą nowelizującą i przedstawienie sposobu postępowania dla prawidłowego spełnienia obowiązków w szczególności w zakresie poboru podatku u źródła.
W niektórych przypadkach, objaśnienia odnoszą się także do stanu prawnego sprzed wejścia w życie ustawy nowelizującej (dotyczy to między innymi uwag z zakresu celu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz dyrektyw unijnych, a także przesłanek odmowy przyznawania korzyści wynikających z tych aktów prawnych).

Jak Ministerstwo Finansów prowadziło prace nad objaśnieniami nad WHT ?

Ministerstwo Finansów przeprowadziło konsultacje podatkowe dotyczące objaśnień w zakresie stosowania przepisów dotyczących zasad rozliczania podatku u źródła. W ramach konsultacji, 4 lutego 2019 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie konsultacyjne, podczas którego przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów z zakresu podatku u źródła. Przy opracowywaniu objaśnień podatkowych rozważono uwagi zgłoszone podczas konsultacji podatkowych prowadzonych z partnerami społecznymi. Uczestnicy spotkania konsultacyjnego oraz inne zainteresowane osoby miały możliwość przedstawienia swoich uwag na piśmie do 22 lutego 2019 r.

Podsumowanie. Co się zmieni w zakresie poboru podatku u źródła ?

Zmiany zasadach poboru podatku u źródła nie modyfikują samych zasad opodatkowania podatkiem u źródła określonych kategorii dochodów (stawek, zwolnień itp.) – zmianie uległ jedynie sposób, w jaki Polska weryfikuje prawo podatników do skorzystania z preferencyjnych zasad opodatkowania u źródła. Znowelizowane przepisy służą pełniejszej realizacji celu pobierania podatku u źródła, tj. zapewnieniu opodatkowania dochodu (przychodu) w miejscu, w którym został wypracowany, zgodnie z prawem polskim, unijnym oraz umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Przepisy te nie powinny być interpretowane jako wprowadzające ograniczenia bądź uciążliwości dla uczciwego biznesu korzystającego w jakiejkolwiek formie z kapitału, usług, myśli technicznej, urządzeń i innych świadczeń wymienionych powyżej, które podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu używając poniższych ustawień.