Wróć

Alerty

[ALERT ALTO]: Ustawa o przedłużeniu terminów poboru zaliczek PIT weszła w życie

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie odnośnie wprowadzonych regulacji.

Autor: Sylwia Kulczycka
22 652 27 51

10 marca 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin („Ustawa”).


Mechanizm poboru zaliczek na PIT – nowe zasady

  • Przypominamy, że na bazie Rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2022 r., w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych („Rozporządzenie”), wprowadzony został nowy mechanizm poboru zaliczek, który zakłada podwójną kalkulację zaliczek oraz przedłużenie terminów pobierania i obliczania w ciągu roku zaliczki przez płatników.

Założenia Ustawy w zakresie zaliczki na PIT i oświadczenia PIT-2

  • Ustawa stanowi uzupełnienie do przepisów Rozporządzenia poprzez „przeniesienie” do art. 53a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wspomnianych wyżej rozwiązań.
  • Tym samym, podwójną kalkulację oraz przedłużenie terminów, stosuje się w dalszym ciągu w przypadku, gdy przychody podatnika w 2022 r. nie przekraczają limitu 12 800 zł miesięcznie oddzielnie dla każdego źródła przychodów podatnika.
  • Ustawa stosowana jest do zaliczek na PIT za miesiące od lutego do grudnia 2022 r., a pracownikowi zostało przyznane prawo do złożenia wniosku o nieprzedłużanie terminów pobierania i obliczania zaliczki na PIT.
  • Ponadto, Ustawa wskazuje, że oświadczenie PIT-2, składane pracodawcy, które upoważnia go do pomniejszania zaliczki na PIT za dany miesiąc o kwotę zmniejszająca podatek (po zmianach 425 zł), będzie mogło zostać złożone także w ciągu roku, a nie jak dotychczas jedynie przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym.
  • Zmiany w zakresie oświadczenia PIT-2 obejmują również emerytów i rencistów – Ustawa wprowadza możliwość złożenia oświadczenia PIT-2 przez emeryta i rencistę, którzy złożyli wniosek o niestosowanie kwoty wolnej do organu rentowego.

Z treścią Ustawy można zapoznać się (tutaj).


Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania bądź wątpliwości związane z powyższymi zagadnieniami, zapraszamy do kontaktu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu używając poniższych ustawień.