Wróć

Alerty

[ALERT ALTO]: Ulgi w spłacie zobowiązań US i ZUS

18 marca 2020 r. Premier i Prezydent zaprezentowali główne filary Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców. Wśród wymienianych obszarów wsparcia pojawiają się także ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i ZUS.

Na dzień dzisiejszy szczegóły Tarczy Antykryzysowej nie są jednak znane. W związku z tym, w oczekiwaniu na projekt ustawy, podsumowujemy dla Państwa już istniejące instrumenty podatkowe, które pozwolą Państwu bronić płynności finansowej w najbliższych dniach i tygodniach. Wykorzystanie tych instrumentów może okazać się szczególnie istotne w stosunku do tych zobowiązań publicznoprawnych, których termin płatności upływa w najbliższym czasie (20 marca – zaliczki PIT i CIT za luty, 25 marca – podatek VAT za luty).

 

1. Wnioski o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 

Ordynacja podatkowa przewiduje trzy podstawowe instrumenty dla m.in. podatników i płatników podatku:

a. wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku lub rozłożenie tej płatności na raty (wniosek składany przed upływem terminu zapłaty podatku, tj. przed 20 marca – w przypadku zaliczek PIT i CIT za luty 2020 r. oraz przed 25 marca –  w przypadku VAT za luty 2020 r.)

b. wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej

c. wniosek o umorzenie, w całości lub w części, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Uzasadnienie wniosku

Do urzędu należy decyzja w sprawie akceptacji lub odrzucenia wniosku. Konieczne jest zatem właściwe uzasadnienie wniosku, w szczególności wykazanie ważnego interesu podatnika (tj. wszelkich obiektywnych okoliczności, które wskazują, że realizacja obowiązków publicznoprawnych jest znacząco utrudniona) lub też wykazanie interesu publicznego.

 

Ulgi podatkowe a pomoc publiczna

Na dzień dzisiejszy (tj. przez opublikowaniem Tarczy Antykryzysowej) korzystać można ze wsparcia niestanowiącego pomocy publicznej lub stanowiącego pomoc de minimis.

 

2. Wniosek o zmniejszenie wysokości zaliczek na podatek dochodowy

W sytuacji, gdy podatnik przewiduje, że wysokość zaliczek już zapłaconych w 2020 r. lub zaliczek uproszczonych przekroczy zobowiązanie CIT za 2020 r., może wystąpić do urzędu z wnioskiem o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy (tj. zmniejszenie wysokości zaliczek na podatek dochodowy).

 

Termin złożenia

Nie został określony termin złożenia takiego wniosku. Jeżeli jednak podatnik wnosi o ograniczenie poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za luty 2020 r., to wniosek powinien zostać złożony do 20 marca.


Uzasadnienie wniosku

Do urzędu należy decyzja w sprawie akceptacji lub odrzucenia wniosku. Konieczne jest zatem właściwe uzasadnienie wniosku i wykazanie, że wysokość zaliczki do zapłaty okaże się niewspółmiernie wysoka w stosunku do podatku do zapłaty lub zysku przewidywanego na dany rok podatkowy. Nie istnieje oficjalny formularz wniosku.

 

3. Wnioski o ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu składek ZUS

Podobnie, jak w przypadku ulg podatkowych, w zakresie składek ZUS / NFZ, możliwe jest złożenie:

  1. wniosku o odroczenie terminu płatności składek
  2. wniosku o rozłożenie płatności składek na raty,
  3. wniosku o umorzenie należności z tytułu niezapłaconych składek.

Dodatkowo, w dniu 17 marca 2020 r. zarządzeniem Prezesa ZUS umożliwiono płatnikom odroczenie płatności składek za luty, marzec i kwiecień 2020 r. na okres 3 miesięcy. Pełna treść komunikatu oraz uproszczonego wniosku znajduje się tutaj.

 

Zespół podatkowy ALTO jest gotowy Państwa wesprzeć w pracach związanych z przygotowaniem ww. wniosków oraz postępowaniach w tym zakresie (zarówno poprzez sporządzenie wniosków od podstaw, jak i konsultacje dla Państwa pracowników).

Monitorujemy także dla Państwa prace nad Pakietem Antykryzysowym i będziemy służyć wsparciem w jego wdrażaniu w Państwa organizacjach, jak tylko zostanie opublikowany.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu używając poniższych ustawień.