Wróć

Alerty

[ALERT ALTO]: Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – last call!

Przypominamy, że na mocy ustawy o zatorach płatniczych już do 31 stycznia 2021 r. niektórzy przedsiębiorcy będą musieli złożyć pierwsze sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Poniżej podsumowanie najważniejszych informacji w tym zakresie:

 1. Kto jest zobowiązany?
 • obowiązek sprawozdawczy spoczywa na:
  • podatnikach, osiągających powyżej 50m EUR rocznego przychodu, oraz
  • PGK.
 • Odpowiedzialność za niezłożenie sprawozdania spoczywa bezpośrednio na członkach zarządu Spółek.

 

 1. Forma i termin złożenia
 • Sprawozdanie należy przekazywać drogą elektroniczną do Ministerstwa Rozwoju przy użyciu udostępnionego przez Ministerstwo formularza.
 • Wzór sprawozdania został opublikowany w ostatnich dniach i jest dostępny pod tym linkiem.

 

 1. Co należy raportować?
 • Obowiązek sprawozdawczy dotyczy transakcji handlowych – czyli zasadniczo transakcji B2B – i wynikających z nich „świadczeń pieniężnych”.
 • Sprawozdanie powinno zawierać 10 danych kwotowych oraz 2 dane procentowe, tj.:
 • wartość świadczeń pieniężnych (i) otrzymanych oraz (ii) uregulowanych w danym roku w podziale na 4 ”okresy” tj.:

 •  wartość świadczeń pieniężnych, (i) nieotrzymanych oraz (ii) niespełnionych w terminie płatności (wynikającym z umowy) oraz udział takich świadczeń w całkowitej wartości świadczeń (i) należnych oraz (ii) do spełnienia których podmiot był zobowiązany w danym roku.

 

 1. Sankcje
 • Sprawozdania będą udostępniane do publicznej wiadomości na stronie MR.
 • Jeśli z treści sprawozdania będzie wynikać, że dany podmiot nie reguluje w terminie swoich zobowiązań lub że dane podane w sprawozdaniu są nierzetelne, może to stanowić podstawę do wszczęcia przez Prezesa UOKiK postępowania w przedmiocie zatorów płatniczych. Postępowanie takie może być natomiast zakończone nałożeniem znaczącej kary pieniężnej.
 • Niezłożenie sprawozdania w terminie oraz utrudnianie lub udaremnienie w jego składaniu podlegają także karze grzywny.

 

Mając na uwadze powyższe, niezwykle istotnym jest aby dobrze przygotować się do nowego obowiązku sprawozdawczego. Najbliższe tygodnie są właściwie ostatnim momentem aby przeanalizować występujące w spółce typy płatności pod kątem tego czy podlegają one pod ustawę o zatorach płatniczych i odpowiednio ustawić swoje systemy księgowe/płatnicze w taki sposób aby możliwe było przygotowanie sprawozdania.

Jeśli potrzebowaliby Państwo wsparcia w powyższym procesie, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Z przyjemnością podzielimy się naszym doświadczeniem zdobytym w trakcie projektów związanych z przygotowaniem Klientów do tego nowego obowiązku.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu używając poniższych ustawień.