Wróć

Alerty

[ALERT ALTO]: Spółka komandytowa podatnikiem CIT?

Informujemy, że w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia do planowanego projektu zmian w ustawach o CIT i PIT. Celem projektowanej ustawy ma być uszczelnienie systemu podatku CIT i PIT, aby zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. 

Jedna z planowanych zmian jest szczególnie kontrowersyjna i może istotnie wpłynąć na środowisko podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Nowela zakłada bowiem nadanie spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego. Zgodnie z opublikowanymi materiałami, projektowana zmiana ma stanowić odpowiedź na tworzone przez podatników struktury optymalizacyjne z wykorzystaniem spółek komandytowych oraz prowadzić do uszczelnienia systemu podatkowego.

 W efekcie spółka komandytowa nie będzie już transparentna podatkowo, a przedsiębiorcy być może nie będą mogli prowadzić działalności gospodarczej w tej formie, korzystając z ograniczenia osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki jednego ze wspólników (komandytariusza) wraz z jednokrotnym opodatkowaniem uzyskiwanych dochodów.

Projekt zmian w ustawie o CIT zakłada też m.in.:

  • podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniających do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT;
  • zapewnienie możliwości weryfikacji prawidłowości rozliczeń w tym podatku przez będących podatnikami CIT wspólników spółek jawnych;
  • ograniczenie możliwości rozliczania strat, w sytuacji, gdy podatnik przejął inny podmiot lub do podatnika wniesiony został wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wkład pieniężny, za który podatnik nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa;
  • doprecyzowanie dyspozycji przepisu art. 14a poprzez wskazanie wprost, iż obejmuje on swoją normą również przeniesienie przez likwidowaną spółkę (spółdzielnię) majątku rzeczowego na rzecz jej wspólników (akcjonariuszy, członków spółdzielni) tytułem podziału majątku likwidowanej osoby prawnej;
  • eliminację wątpliwości interpretacyjnych dotyczących limitowania nadwyżki kosztów finansowania dłużnego;
  • rozszerzenie zakresu transakcji podlegających weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej, w szczególności w przypadku, gdy rzeczywisty właściciel (beneficial owner) ma siedzibę w tzw. „raju podatkowym” oraz zwiększenie obowiązków dokumentacyjnych dla takich transakcji (ceny transferowe);
  • wprowadzenie obowiązku sporządzania i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej za rok podatkowy przez podatników podatku CIT.

Natomiast zmiany w ustawie o PIT mają objąć, w szczególności, likwidację tzw. ulgi abolicyjnej.

Planowany termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów to III kwartał 2020 r. Nie jest jeszcze znany termin wejścia w życie planowanych zmian. Naszym zdaniem, nie można wykluczyć, że zmiany będą obowiązywać już od 2021 r.

Z niecierpliwością czekamy na szczegóły projektu. Będziemy Państwa informować o dalszych pracach nad nowelizacją. Jeśli są Państwo zainteresowani omówieniem jej możliwego wpływu na Państwa działalność, bardzo prosimy o kontakt.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu używając poniższych ustawień.