Wróć

Alerty

[ALERT ALTO]: Rewolucyjne zmiany w zakresie CIT – projekt nowelizacji przepisów

Chcieliśmy Państwa poinformować, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy nowelizującej przede wszystkim ustawę o PIT oraz ustawę o CIT, o którym informowaliśmy Państwa w poprzednim ALERCIE (link).

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, zasadniczym jej celem jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez podatników zobowiązania z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nich dochodu.

Najważniejszymi zmianami, które proponuje MF, a które mogą w wielu aspektach całkowicie zmienić obowiązujący w Polsce system podatków dochodowych są:

1.  Poszerzenie katalogu podmiotów objętych opodatkowaniem CIT – podatnikami CIT mają stać się:

  1. Spółki komandytowe oraz
  2. Spółki jawne – jeśli ich wspólnikami nie są tylko osoby fizyczne oraz jeśli nie przekażą one do urzędu skarbowego informacji o podmiotach, będących podatnikami, które posiadają bezpośrednio lub pośrednio prawo do udziału w zyskach takiej spółki (a zatem podmiotach na etapie których zysk spółki jawnej jest opodatkowany);

2.  Obowiązek raportowania przez niektórych podatników CIT (osiągających roczne przychody przekraczające 50 mln EUR, PGK oraz spółek nieruchomościowych) sprawozdań z realizacji strategii podatkowej za dany rok:

  1. sprawozdanie ma zawierać m.in. opis podejścia podatnika do procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków z zakresu tax compliance czy do współpracy z administracją skarbową, jak również takie dane jak ilość złożonych informacji o schematach podatkowych, informacje dot. planowanych działań restrukturyzacyjnych czy złożonych wniosków o interpretacje;
  2. sprawozdania mają być dostępne publicznie, na stronie internetowej podatnika;
  3. niedopełnienie obowiązków w tym zakresie może skutkować nałożeniem kary do 1 mln PLN;

3.  Ograniczenie rozliczenia strat podatnika, jeśli podatnik przejął inny podmiot lub nabył przedsiębiorstwo / ZCP lub otrzymał wkład pieniężny za który nabył przedsiębiorstwo / ZCP;

4.  Obciążenie spółek nieruchomościowych obowiązkami płatniczymi w zakresie podatku z tyt. sprzedaży ich udziałów, jak również nałożenie na zagraniczne spółki nieruchomościowe obowiązku ustanowienia w Polsce przedstawiciela podatkowego;

5.  Objęcie obowiązkami dokumentacyjnymi w zakresie TP wszystkich transakcji z jakimkolwiek podmiotem, jeśli beneficial owner’em w transakcji jest podmiot z jednego z rajów podatkowych (przy domniemaniu, że rzeczywisty właściciel ma zarząd w raju podatkowym jeśli druga strona w transakcji z podatnikiem dokonuje rozliczeń z podmiotem z raju podatkowego).

Co do zasady ustawa ma wejść w życie od początku 2021 r.

Pełna treść proponowanych zmian legislacyjnych jest dostępna na stronie RCL – link.

Jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania w zakresie tego jak proponowane zmiany mogą wpłynąć na Państwa działalność, pozostajemy do dyspozycji.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu używając poniższych ustawień.