Wróć

Alerty

[ALERT ALTO]: e-Sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych w kontekście pisma MF do Prezes IZFiA

7 maja 2020 r., p. Piotr Patkowski (Podsekretarz Stanu w MF) udzielił pisemnej odpowiedzi na zapytanie skierowane 17 marca 2020 r. przez p. Prezes IZFiA – Małgorzatę Rusewicz w przedmiocie określenia obowiązków funduszy inwestycyjnych do sporządzenia sprawozdań finansowych w formacie XML.

Zapytanie skierowane w marcu do MF przez p. Prezes IZFiA dotyczyło m.in. prośby o potwierdzenie braku obowiązku (i) sporządzania oraz (ii) przekazywania do Szefa KAS e-sprawozdań finansowych w formacie XML dla funduszy inwestycyjnych otwartych (dalej: FIO) oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych otwartych (dalej: SFIO-O).

 

Co wynika z pisma MF skierowanego do Prezes IZFiA?

  • w piśmie, MF zaprezentowało stanowisko, zgodnie z którym, FIO i SFIO-O, jako podatnicy zwolnieni podmiotowo z CIT nie podlegają obowiązkowi sporządzania i składania SF w formacie XML do Szefa KAS;
  • jednocześnie, MF nie odniosło się do możliwości składania przez te fundusze SF do urzędów skarbowych w dowolnym formacie (np. PDF);
  • MF potwierdziło, że wszystkie fundusze inwestycyjne (w tym zwolnione z CIT) mają obowiązek złożenia do RFI sprawozdań finansowych wyłącznie w formacie XML (jako SF według obowiązujących regulacji);
  • MF poinformowało, w najbliższym czasie zostaną opublikowane docelowe schemy dla sprawozdań finansowych FI (wraz z udostępnieniem narzędzia do sporządzenia i wysłania sprawozdań finansowych FI do Szefa KAS);
  • w piśmie, MF poinformowało również IZFiA o wydłużeniu terminów na raportowanie w kontekście sprawozdań finansowych, rozliczeń CIT oraz składania informacji IFT-2R za 2019 (do 31.05.2020 r.)

 

Pismo MF do IZFiA – czy korespondencja z organem państwowym ma moc wiążącą?

  • zarówno pismo IZFiA (17.03.2020 r.), jak i odpowiedź Podsekretarza Stanu, zostały skierowane i wydane bez wskazania podstawy prawnej oraz trybu procedowania, skutkiem czego trudno jest wskazać jakąkolwiek moc wiążącą w odniesieniu do zawartych w nim stwierdzeń;
  • ze względu na powyższe, w naszej ocenie, nie można wykluczyć ryzyka ewentualnych sporów z organami skarbowymi w przypadku zastosowania się do pisma przez Zarządy FI (głównie FIO i SFIO-O) i podważenia takiego podejścia w późniejszym czasie przez organy.

 

Mamy nadzieję, że powyższe informacje okażą się dla Państwa pomocne.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – zachęcamy do kontaktu.

Jesteśmy również do dyspozycji, jeśli potrzebowalibyście Państwo technicznego wsparcia w sporządzeniu sprawozdań finansowych w formacie XML dla funduszy inwestycyjnych (Generator e-SF).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu używając poniższych ustawień.