Wróć

Aktualności

ZAPOWIEDŹ WPROWADZENIA W POLSCE TZW. ESTOŃSKIEGO CIT OD 2021 R.

17 czerwca rząd przedstawił kluczowe założenia dotyczące wprowadzenia w Polsce tzw. „estońskiego CIT.” Na czym polega to rozwiązanie, jakie korzyści daje podatnikom, kto będzie mógł z niego skorzystać? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo poniżej.

Autor: Katarzyna Stawowa
22 652 27 51

CZYM JEST ESTOŃSKI CIT?

Estoński CIT jest preferencyjnym sposobem rozliczenia podatku CIT, który, w najprostszym ujęciu, umożliwia odroczenie obowiązku zapłaty podatku do momentu wypłaty wypracowanego przez spółkę zysku udziałowcom, np. w formie dywidendy. Oznacza to, że tak długo jak zgromadzone środki pozostają w firmie i, przykładowo, są inwestowane w rozwój przedsiębiorstwa, spółka nie płaci CIT.

 

JAKIE KORZYŚCI DAJE TEN SPOSÓB ROZLICZEŃ?

Odroczenie opodatkowania niesie za sobą szereg korzyści dla przedsiębiorców. Przede wszystkim, firmy, które zdecydują się na skorzystanie z tego modelu, do czasu dystrybucji zysku, nie będą miały obowiązku opłacania zaliczek na CIT, sporządzania rocznego rozliczenia i odprowadzania podatku.

Brak opodatkowania zysków pozostających w spółce pozwoli z kolei firmom na poprawę płynności finansowej, a także umożliwi przeznaczenie większych środków (niepomniejszonych o podatek) na działalność inwestycyjną i rozwój przedsiębiorstwa.

Wprowadzenie preferencyjnego modelu opodatkowania może również przyczynić się do zmiany formy prowadzenia działalności przez część przedsiębiorców i przekształcenia jednoosobowych działalności gospodarczych bądź spółek osobowych w spółki kapitałowe, co byłoby korzystne z perspektywy przejrzystości ich rozliczeń. Należy jednak zaznaczyć, że w pełnym, modelowym, systemie estońskim opodatkowanie występuje wyłącznie na jednym etapie – w momencie wypłaty zysku przez spółkę. Rozwiązanie proponowane przez Ministerstwo Finansów przewiduje zaś jedynie przesunięcie w czasie momentu zapłaty CIT, do chwili dystrybucji zysku. Nie wyłącza natomiast obowiązku poboru podatku dochodowego od dywidendy. Jeśli więc nowe przepisy wejdą w życie w zapowiadanej formie, wypłacany zysk będzie w dalszym ciągu opodatkowany dwukrotnie – na poziomie spółki i na poziomie udziałowca. To zaś może być czynnikiem ograniczającym atrakcyjność proponowanych zmian z perspektywy wspólników spółek osobowych oraz osób fizycznych prowadzących obecnie jednoosobowe działalności gospodarcze.

 

KTO BĘDZIE MÓGŁ SKORZYSTAĆ?

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, z planowanego estońskiego modelu opodatkowania będą mogły skorzystać spółki kapitałowe, które spełnią łącznie następujące warunki:

  • ich przychody nie będą przekraczać 50 mln zł,
  • nie będą posiadały udziałów w innych podmiotach,
  • będą zatrudniać co najmniej 3 pracowników,
  • ich udziałowcami będą wyłącznie osoby fizyczne,
  • co najmniej połowa ich przychodów będzie pochodziła z działalności operacyjnej,
  • będą ponosiły nakłady inwestycyjne.

Preferencyjne opodatkowanie nie będzie natomiast dostępne dla podmiotów opodatkowanych PIT, a więc osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą czy wspólników spółek osobowych. Nie będą mogły z niego skorzystać również firmy, których udziałowcami są inne spółki – zarówno polskie jak i zagraniczne.

 

JAKIE BĘDĄ ZASADY KORZYSTANIA Z PREFERENCYJNEGO SPOSOBU ROZLICZEŃ?

Projekt nowelizacji ustawy o CIT wprowadzający nowy model rozliczeń nie został jeszcze upubliczniony, w związku z czym pełne szczegóły proponowanego rozwiązania nie są obecnie znane.

Zgodnie z informacjami podanymi dotychczas przez Ministerstwo Finansów, skorzystanie z estońskiego CIT ma być dobrowolne. Podatnicy będą mogli wybrać ten sposób rozliczenia na okres 4 lat, z możliwością przedłużenia go na kolejne 4-letnie okresy, jeśli w ostatnim, czwartym roku korzystania z rozwiązania, będą w dalszym ciągu spełniać wskazane powyżej kryteria. Przekroczenie progu 50 mln zł przychodu w trakcie 4-letniego okresu ma przy tym nie wykluczać podatnika z preferencyjnego rozliczenia.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, estoński model rozliczeń ma zostać wprowadzony w Polsce w dwóch wariantach. Pierwszy z nich – klasyczny – zakłada opodatkowanie CIT wyłącznie tych zysków, które spółka zdecyduje się rozdystrybuować pomiędzy udziałowców. Wariant drugi, z kolei, przewiduje możliwość przekazania części wypracowanego zysku na specjalny rachunek inwestycyjny i zaliczenia tych kwot do kosztów uzyskania przychodów. Umożliwi to uzyskanie zbliżonego rezultatu ekonomicznego, ale przy zachowaniu standardowego schematu rozliczeń CIT.

Przepisy wprowadzające nowy sposób rozliczeń mają wejść w życie od początku 2021 r.

 

JAK MOŻNA SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO NOWYCH PRZEPISÓW?

Mając na uwadze, że projekt nowelizacji wprowadzającej estoński CIT nie jest jeszcze publicznie dostępny, na kompleksową analizę dotyczącą spełnienia warunków skorzystania z opisanego modelu rozliczeń oraz korzyści, jakie rozwiązanie to może dać konkretnym przedsiębiorcom jest oczywiście zbyt wcześnie. Niemniej, firmy planujące procesy restrukturyzacyjne czy nowe inwestycje niewątpliwie powinny uwzględnić w swoich planach zapowiedź wdrożenia nowego modelu rozliczeń. W niektórych przypadkach może bowiem okazać się, że odpowiednie zorganizowanie struktury właścicielskiej, zmiana formy prawnej danego podmiotu, czy też właściwe rozplanowanie inwestycji może pozwolić na zastosowanie preferencyjnego schematu, a tym samym zwiększenie efektywności rozliczenia CIT.

Zachęcamy w związku z tym Państwa do śledzenia publikacji ALTO poświęconych estońskiemu CIT. Nasi eksperci na bieżąco monitorują status zapowiadanych zmian i będą informować Państwa o dalszych pracach legislacyjnych w tym zakresie.

Oczywiście jeżeli są Państwo zainteresowani bardziej szczegółowym omówieniem powyższego zagadnienia, zapraszamy do kontaktu.

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu używając poniższych ustawień.