Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

Adrian Salabura, Jakub Sobieski

23 maja 2022

Jak ubezpieczeniowe innowacje mogą obniżyć podatki?

news

Podatki

Jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii i opartych na nich rozwiązań biznesowych. Trend przyspieszyła dodatkowo pandemia, która zmusiła przedsiębiorców do przeniesienia dużej części aktywności do wirtualnej rzeczywistości.

Coraz więcej innowacyjnych rozwiązań jest również wykorzystywanych w branży ubezpieczeniowej, co jest zauważalne w interakcjach ubezpieczycieli zarówno z klientami, jak i agentami. Tworzenie i rozwój narzędzi zwiększających konkurencyjność ubezpieczycieli wiąże się z ponoszeniem wydatków. Dzięki zastosowaniu ulgi badawczo-rozwojowej, tego rodzaju koszty mogą być refinansowane oraz mogą wpłynąć na uzyskanie realnych oszczędności.

 

Czym jest ulga B+R?

Ulga B+R jest rozwiązaniem umożliwiającym ponowne odliczenie od podstawy opodatkowania CIT kosztów związanych z działalnością B+R. Do uznania działalności za badawczo-rozwojową niezbędne jest, aby przedsiębiorca w ramach własnych zasobów pracował nad rozwiązaniami innowacyjnymi w skali jego własnej działalności (nawet jeśli są one już dostępne na rynku).

W praktyce mechanizm stosowania ulgi nie jest skomplikowany. Określony wydatek stanowiący koszt podatkowy (pomniejszający dochód do opodatkowania), może zostać jeszcze raz odliczony od podstawy opodatkowania, co w efekcie zmniejsza podatek do zapłaty. Ulgę możemy zastosować w rozliczeniu rocznym, również w odniesieniu do poprzednich lat podatkowych (od 2016 r.).

Na pierwszy rzut oka ulga wydaje się rozwiązaniem dedykowanym dla firm technologicznych, informatycznych czy działających w branży przemysłowej. Jednak również w branży ubezpieczeniowej możemy znaleźć wiele przykładów działalności B+R, w szczególności dotyczących wewnętrznego oprogramowania czy aplikacji udostępnianych klientom – przedstawiliśmy je w dalszej części.

 

Jakie koszty odliczamy?

Przepisy przewidują szeroki katalog kosztów, które mogą zostać odliczone w ramach ulgi B+R. Kluczowa z perspektywy stosowania ulgi w branży ubezpieczeniowej jest możliwość odliczenia kosztów wynagrodzeń zarówno pracowników, jak i osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Odliczenie obejmuje również ponoszone przez przedsiębiorcę składki ZUS. Niestety nie ma możliwości rozliczenia w ramach ulgi wydatków na wynagrodzenia współpracowników, którzy realizują usługi na podstawie B2B. Możliwe jest za to odliczenie m.in. amortyzacji środków trwałych (np. komputery) czy wartości niematerialnych i prawnych (np. oprogramowanie), wykorzystywanych w ramach B+R.

 

Ile odliczamy?

Ulga B+R obowiązuje od 2016 r. i w tym okresie uległa istotnym zmianom, w szczególności w zakresie wartości odliczanych kosztów. Ustawodawca z roku na rok coraz bardziej zachęcał do podejmowania działalności B+R i korzystania z ulgi. Początkowo można było odliczyć wyłącznie 30% wartości kosztów kwalifikowanych. W 2017 r. było to 50%, natomiast od 2018 r. odlicza się 100% kosztów kwalifikowanych. Ostatnia zmiana została wprowadzona w ramach Polskiego Ładu, od 2022 r. odliczeniu w ramach ulgi podlega 200% kosztów wynagrodzeń oraz 100% pozostałych kosztów. Tym samym w Polsce mamy obecnie jedną z najbardziej atrakcyjnych, jeśli nie najatrakcyjniejszą ulgę podatkową tego typu, przy czym analogiczny instrument stosowany jest w wielu krajach.

Jakie korzyści finansowe może przynieść wdrożenie ulgi? Jeżeli np. w 2021 r. podatnik poniósł 1.000.000 złotych kosztów wynagrodzeń w ramach działalności B+R, realna oszczędność na podatku CIT wyniesie 190.000 złotych. Od 2022 r. będzie to 380.000 złotych korzyści podatkowej. Taki poziom wsparcia dla dużych przedsiębiorców często nie jest dostępny nawet w formie grantu na projekt B+R innowacyjny w skali rynku, przy czym korzystanie z dotacji, czyli selektywnie przyznanej pomocy publicznej na działalność B+R, wiąże się z bardzo istotnymi ograniczeniami i wysiłkiem administracyjnym.

 

Jak skorzystać z ulgi?

Ulga B+R nie jest pomocą publiczną, gdyż nie jest selektywna – przysługuje wszystkim na takich samych warunkach. Aby z niej skorzystać, wystarczy zatem podjęcie poniższych kroków:

  • zidentyfikowanie projektów / obszarów działalności spełniających definicję działalności B+R,
  • przypisanie do nich kosztów kwalifikowanych.

Ulgę rozlicza się na koniec każdego roku w deklaracji CIT-8 i nie ma przeciwwskazań, aby rozliczyć jednocześnie kilka poprzednich lat w formie korekty deklaracji podatkowych. Pod kątem przyszłych okresów warto zastanowić się jednak nad ewentualnym usprawnieniem procesów.

Coraz więcej przedsiębiorców korzysta z ulgi, a praktyka organów skarbowych jest już dobrze znana. Odpowiednia dokumentacja przygotowana na potrzeby uwzględnienia ulgi w deklaracji podatkowej, będzie całkowicie wystarczająca, jeśli pojawią się pytania skarbówki.

 

Branża ubezpieczeniowa jest innowacyjna

Ocena możliwości wykorzystania ulgi B+R w branży ubezpieczeniowej jest prosta. Wystarczy odwiedzić strony internetowe kilku przykładowych zakładów ubezpieczeń, żeby przekonać się, że branża ubezpieczeniowa ma duży potencjał do wykorzystania ulgi B+R, a wdrażane przez ubezpieczycieli rozwiązania mają bez wątpienia innowacyjny charakter. Niektórzy z nich efektywnie korzystają już z ulgi, ale jest to niewielki odsetek uprawnionych firm.

Czego może dotyczyć działalność B+R ubezpieczyciela? Mogą to być wszelkie rozwiązania stosowane w procesie dystrybucji ubezpieczeń oraz ich obsługi, czy na potrzeby wewnętrzne organizacji. Jako przykłady możemy wskazać m. in.:

  • oprogramowanie umożliwiające zdalny zakup polis;
  • systemy do oceny ryzyka;
  • rozwiązania usprawniające obsługę klienta (np. tzw. voicebot);
  • aplikacja mobilna do obsługi klientów;
  • automatyzacja procesów w zakresie likwidacji szkód;
  • rozwiązania dotyczące ochrony danych.

Za działalność B+R potencjalnie mogą też zostać uznane prace związane z rozwijaniem stosowanego przez ubezpieczyciela i jego agentów systemu do sprzedaży oraz obsługi polis.

W naszej ocenie, zakłady ubezpieczeń opracowujące samodzielnie wskazane rozwiązania z wykorzystaniem wewnętrznych zasobów, jak najbardziej mogą rozważać stosowanie ulgi w odniesieniu do swoich rozliczeń podatkowych.

 

Czy warto skorzystać z ulgi B+R?

Wprowadzane w ostatnich latach zmiany podatkowe zwiększają obciążenie podatkowe przedsiębiorców oraz nakładają na nich coraz to nowe obowiązki. Ulga B+R jest natomiast pozytywnym akcentem, który umożliwia podatnikom uzyskanie istotnych oszczędności finansowych. Może ona być ciekawym rozwiązaniem na obniżenie opodatkowania „przy okazji” opracowywania w ramach prowadzonej działalności różnego rodzaju innowacji.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że skorzystanie z ulgi jest stosunkowo niekomplikowane oraz nie generuje istotnego ryzyka podatkowego. Warto więc przeanalizować w ramach organizacji możliwość wdrożenia ulgi B+R właśnie teraz, kiedy jeszcze rozliczenie podatkowe za 2016 r. nie przedawniło się i może zostać nią objęte.

Źródło: https://gu.com.pl/

Adrian Salabura, Jakub Sobieski

23 maja 2022

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

7 grudnia 2022

Rzeczpospolita: Umowa na piśmie może zostać uznana za fakturę

Istnieją obawy, że fiskus zacznie uznawać wszelkie dokumenty handlowe, przy spełnieniu odpowiednich warunków, za fakturę, mimo bra...

Czytaj dalej
Rzeczpospolita: Umowa na piśmie może zostać uznana za fakturę

Podatki

5 grudnia 2022

Rafał Tołwiński dołącza do ALTO jako Partner i Szef Zespołu Personal Tax Services

Początek grudnia mimo zimowej aury w ALTO jest gorący, do zespołu dołącza bowiem Rafał Tołwiński, który jako partner zajmie się ro...

Czytaj dalej
Rafał Tołwiński dołącza do ALTO jako Partner i Szef Zespołu Personal Tax Services
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną