Wróć

Alerty

[ALERT ALTO]: Ulga na „złe długi” w VAT – szansa na szersze korzystanie z wyroku TSUE

Zwracamy Państwa uwagę na wyrok WSA w Gdańsku z 15 lutego 2022 r., sygn. I SA/Gd 1240/21 dotyczący możliwości skorzystania przez podatnika z ulgi na „złe długi” w VAT pomimo upływu 2 lat od końca roku, w którym wystawiona została faktura dokumentująca niespłaconą wierzytelność.

Autor: Dominik Niewadzi
22 652 27 51

Wyrok ten poszerza zakres transakcji w zakresie których możliwe jest domaganie się zwrotu nadpłaty z tytułu ulgi na „złe długi” w VAT.


Istota sporu

  • Kwestią poruszoną w wyroku WSA było ustalenie, czy dwuletni termin na skorzystanie z ulgi na „złe długi” od końca roku w którym podatnik wystawił fakturę dokumentującą nieściągalną wierzytelność powinien być brany pod uwagę, gdy podatnik nie miał realnej możliwości dokonania w tym terminie korekty podatku należnego.
  • Powyższy problem jest istotny zwłaszcza na kanwie wyroku TSUE z 15 października 2020 r., sygn. C-335/19. Stwierdzono w nim m.in. niezgodność z prawem unijnym przesłanki uniemożliwienia podatnikowi skorzystania z ulgi w sytuacji, gdy dłużnik podatnika pozostawał w stanie upadłości.
  • Biorąc pod uwagę, że na skutek uznanych za niezgodne z prawem unijnym przesłanek stosowania ulgi na „złe długi” podatnicy mogli nie mieć w przeszłości możliwości dokonania korekty podatku należnego, przesłanka zachowania 2-letniego terminu realnie uniemożliwia więc podatnikom skorzystanie obecnie z ich prawa do korekty podatku.

 

Rozstrzygnięcie WSA i jego skutki dla podatników

  • WSA w Gdańsku w wyroku stwierdził, że skoro dotychczasowe warunki skorzystania z ulgi na „złe długi” były niezgodne z przepisami unijnymi, to dwuletni termin na dokonanie korekty podatku należy pominąć i przyjąć dopuszczalność takiej korekty.
  • Konkluzje płynące z niniejszego wyroku w praktyce mogą umożliwić więc występowanie o zwrot nadpłaty VAT z tytułu ulgi na „złe długi” w oparciu o ww. orzeczenie TSUE za wierzytelności dokumentowane fakturami wystawionymi w 2019 r. i latach wcześniejszych.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub będziecie potrzebowali wsparcia w procesie odzyskania zapłaconego w przeszłości podatku, zapraszamy do kontaktu.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu używając poniższych ustawień.