Najbliższe webinarium

E-sprawozdania finansowe za 2018 rok w praktyce
– narzędzia, proces generowania oraz działanie i ograniczenia systemu e-KRS

8 marca 2019

12:30 – 13:45

14 marca 2019

12:30 – 13:45

20 marca 2019

12.30 – 13.45

Najbliższe webinarium

E-sprawozdania finansowe za 2018 rok w praktyce
– narzędzia, proces generowania oraz działanie i ograniczenia systemu e-KRS

8 marca 2019

12:30 – 13:45

14 marca 2019

12:30 – 13:45

20 marca 2019

12.30 – 13.45

8 marca 2019 (piątek), 14 marca 2019 (czwartek) oraz 20 marca 2019 (środa)

E – sprawozdania finansowe za 2018 rok w praktyce

– narzędzia, proces generowania oraz działanie i ograniczenia systemu e-KRS

Webinarium adresowane jest wyłącznie do pracowników działów
finansowych / księgowych oraz prawnych Spółek
, odpowiedzialnych za proces sporządzania, podpisywania oraz składania sprawozdań finansowych.

8 marca 2019 (piątek), 14 marca 2019 (czwartek) oraz 20 marca 2019 (środa)

E-sprawozdania finansowe
za 2018 rok w praktyce

– narzędzia, proces generowania oraz działanie i ograniczenia systemu e-KRS

Webinarium adresowane jest wyłącznie do pracowników działów
finansowych / księgowych oraz prawnych Spółek
, odpowiedzialnych za proces sporządzania, podpisywania oraz składania sprawozdań finansowych.

Agenda

Raportowanie finansowe za 2018 r. w formie elektronicznej – zakres i forma dokumentów

 • dokumenty finansowe za 2018 r. – zakres i obowiązkowy format wg nowych przepisów (skany / dokumenty elektroniczne – PDF / XML) 

 • podpisywanie dokumentów – tryb i terminy zbierania podpisów na poszczególnych dokumentach finansowych

 • podpisy zewnętrzne (XAdES) v. podpisy wewnętrzne (PAdES) – kiedy i dlaczego stosować różne formy podpisów (perspektywa procesu w Spółce i działania systemu e-KRS)

 • sporządzanie zaległych sprawozdań finansowych

Struktury logiczne dla sprawozdań finansowych

 • wymogi “sztywnych” schem XSD vs. dotychczasowa prezentacja danych finansowych spółki – zakres danych i budowa struktur logicznych dla sprawozdań finansowych;

 • “można w notatniku, ale … po co?!” – czyli ogólnodostępne, bezpłatne narzędzia do czytelnej prezentacji i wizualizacji XSD

 • “jeszcze gorące, a już do zmiany”, czyli modyfikacje struktur dla sprawozdań finansowych w 2019 r.

 • jak sprawnie i poprawnie przygotować SF w formacie XML – narzędzia do generowania sprawozdań finansowych:
  • „Generator e-SF” – generowanie i wizualizacja SF bez zmian w dotychczasowym procesie i zakresie prezentowanych danych w SF
  • różnice pomiędzy narzędziami do generowania SF w formacie XML – o czym wiedzieć porównując narzędzia? (wymogi  vs omijanie ograniczeń schem w prezentacji pełnych danych do SF za pomocą narzędzi)
 • generowanie i weryfikacja sprawozdań w formacie XML – rozwiązania audytorów oraz „narzędziowa odpowiedź” MF po wprowadzeniu nowych przepisów;

 • audyt 2018 na nowych zasadach – proces z perspektywy audytorów oraz o czym pamiętać przygotowując się do audytu sprawozdania?

e-KRS – działanie, wymagania i ograniczenia systemu, czyli na co uważać podpisując i składając sprawozdania

   • CASE STUDY – złożenie sprawozdania finansowego poprzez e-KRS (przejście przez cały proces na przykładzie złożonego SF za 2018 r.)

   • pułapki i niedoskonałości systemu e-KRS – jak uchronić się przed błędami uniemożliwiającymi skuteczne złożenie dokumentów finansowych za 2018 r. przez system e-KRS

Digitalizacja raportowania finansowego -prawdopodobne scenariusze

   • sprawozdania wg MSR – co dalej?

   • ESEF – nowy standard raportowania dla spółek giełdowych od 1 stycznia 2020 r. (format XHTML / etykiety XBRL)
    • format XHTML / etykiety XBRL
    • budowa taksonomii i otagowania SF
    • platformy XBRL/iXBRL, narzędzia do tagowania, przygotowanie do projektu wdrożeniowego.

Agenda

Raportowanie finansowe za 2018 r. w formie elektronicznej – zakres i forma dokumentów

   • dokumenty finansowe za 2018 r. – zakres i obowiązkowy format wg nowych przepisów (skany / dokumenty elektroniczne – PDF / XML); 
   • podpisywanie dokumentów – tryb i terminy zbierania podpisów na poszczególnych dokumentach finansowych
   • podpisy zewnętrzne (XAdES) v. podpisy wewnętrzne (PAdES) – kiedy i dlaczego stosować różne formy podpisów (perspektywa procesu w Spółce i działania systemu e-KRS)
   • sporządzanie zaległych sprawozdań finansowych

Struktury logiczne dla sprawozdań finansowych

   • wymogi “sztywnych” schem XSD vs. dotychczasowa prezentacja danych finansowych spółki – zakres danych i budowa struktur logicznych dla sprawozdań finansowych;
   • “można w notatniku, ale … po co?!” – czyli ogólnodostępne, bezpłatne narzędzia do czytelnej prezentacji i wizualizacji XSD
   • “jeszcze gorące, a już do zmiany”, czyli modyfikacje struktur dla sprawozdań finansowych w 2019 r.
   • jak sprawnie i poprawnie przygotować SF w formacie XML – narzędzia do generowania sprawozdań finansowych:
    • „Generator e-SF” – generowanie i wizualizacja SF bez zmian w dotychczasowym procesie i zakresie prezentowanych danych w SF
    • różnice pomiędzy narzędziami do generowania SF w formacie XML – o czym wiedzieć porównując narzędzia? (wymogi vs omijanie ograniczeń schem w prezentacji pełnych danych do SF za pomocą narzędzi)
   • generowanie i weryfikacja sprawozdań w formacie XML – rozwiązania audytorów oraz „narzędziowa odpowiedź” MF po wprowadzeniu nowych przepisów
   • audyt 2018 na nowych zasadach – proces z perspektywy audytorów oraz o czym pamiętać przygotowując się do audytu sprawozdania?

e-KRS – działanie, wymagania i ograniczenia systemu, czyli na co uważać podpisując i składając sprawozdania

   • CASE STUDY – złożenie sprawozdania finansowego poprzez e-KRS (przejście przez cały proces na przykładzie złożonego SF za 2018 r.)
   • pułapki i niedoskonałości systemu e-KRS – jak uchronić się przed błędami uniemożliwiającymi skuteczne złożenie dokumentów finansowych za 2018 r. przez system e-KRS

Digitalizacja raportowania finansowego – prawdopodobne scenariusze

   • sprawozdania wg MSR – co dalej?
   • ESEF – nowy standard raportowania dla spółek giełdowych od 1 stycznia 2020 r. (format XHTML / etykiety XBRL)
   • format XHTML / etykiety XBRL
   • budowa taksonomii i otagowania SF
   • platformy XBRL/iXBRL, narzędzia do tagowania, przygotowanie do projektu wdrożeniowego

Prowadzący

Małgorzata Pełka

Maciej Kokot

Jacek Matraszek

Prowadzący

Małgorzata Pełka

Maciej Kokot

Jacek Matraszek