Najbliższe webinarium

E-sprawozdania finansowe za 2018 rok w praktyce
– narzędzia, proces generowania oraz działanie i ograniczenia systemu e-KRS

29 stycznia 2019

12:30 – 13:45

lutego 2019

12:30 – 13:45

Najbliższe webinarium

E-sprawozdania finansowe za 2018 rok w praktyce
– narzędzia, proces generowania oraz działanie i ograniczenia systemu e-KRS

29 stycznia 2019

12:30 – 13:45

5 lutego 2019

12:30 – 13:45

29 stycznia 2019 (wtorek) i 5 lutego 2019 (piątek) 

E – sprawozdania finansowe za 2018 rok w praktyce

– narzędzia, proces generowania oraz działanie i ograniczenia systemu e-KRS

Webinarium adresowane jest do wszystkich pracowników działów
finansowych i księgowych, którzy odpowiedzialni są za przygotowanie
sprawozdań finansowych.

  Generator e-SF – poznaj narzędzie

29 stycznia 2019 (wtorek) i 5 lutego 2019 (piątek) 

E-sprawozdania finansowe
za 2018 rok w praktyce

– narzędzia, proces generowania oraz działanie i ograniczenia systemu e-KRS

Webinarium adresowane jest do wszystkich pracowników działów
finansowych i księgowych, którzy odpowiedzialni są za przygotowanie
sprawozdań finansowych.

 Generator e-SF – poznaj narzędzie

Agenda

Raportowanie finansowe za 2018 r. w formie elektronicznej – zakres i forma dokumentów

 • dokumenty finansowe i dopuszczalny format składania (skan vs. dokument PDF vs plik XML); 
 • sporządzanie zaległych sprawozdań finansowych

Struktury logiczne dla sprawozdań finansowych

 • rodzaj, zakres danych podlegających raportowaniu (wymogi „sztywnej” schemy XSD vs. dotychczasowa prezentacja danych finansowych spółki);
 • „można w notatniku, ale nie trzeba” – czyli ogólnodostępne narzędzia do czytelnej prezentacji XSD
 • „jeszcze gorące, a już do zmiany”, czyli modyfikacje struktur od 2019 roku
 • automatyzacja sporządzania SF w formacie XML – ja to robią inne spółki?
 • „radź sobie sam”, czyli narzędziowa odpowiedź MF po wprowadzeniu nowych wymogów

e-KRS – działanie, wymagania i ograniczenia systemu, czyli na co uważać podpisując i składając sprawozdania

 • zatwierdzanie i składanie dokumentów finansowych – co, kto i w jaki sposób podpisuje (czy podpis kwalifikowany jest niezbędny?)
 • case study – złożenie sprawozdania finansowego poprzez e-KRS (wymogi i ograniczenia systemu e-KRS – na co należy uważać?)

Digitalizacja raportowania finansowego – kolejne kroki

 • sprawozdania wg MSR – co dalej?
 • ESEF – nowy standard raportowania dla spółek giełdowych od 1 stycznia 2020 r. (format XHTML / etykiety XBRL)

Agenda

Raportowanie finansowe za 2018 r. w formie elektronicznej – zakres i forma dokumentów

 • dokumenty finansowe i dopuszczalny format składania (skan vs. dokument PDF vs plik XML); 
 • sporządzanie zaległych sprawozdań finansowych

Struktury logiczne dla sprawozdań finansowych

 • rodzaj, zakres danych podlegających raportowaniu (wymogi „sztywnej” schemy XSD vs. dotychczasowa prezentacja danych finansowych spółki);
 • „można w notatniku, ale nie trzeba” – czyli ogólnodostępne narzędzia do czytelnej prezentacji XSD
 • „jeszcze gorące, a już do zmiany”, czyli modyfikacje struktur od 2019 roku
 • automatyzacja sporządzania SF w formacie XML – ja to robią inne spółki?
 • „radź sobie sam”, czyli narzędziowa odpowiedź MF po wprowadzeniu nowych wymogów

e-KRS – działanie, wymagania i ograniczenia systemu, czyli na co uważać podpisując i składając sprawozdania

 • zatwierdzanie i składanie dokumentów finansowych – co, kto i w jaki sposób podpisuje (czy podpis kwalifikowany jest niezbędny?)
 • case study – złożenie sprawozdania finansowego poprzez e-KRS (wymogi i ograniczenia systemu e-KRS – na co należy uważać?)

Digitalizacja raportowanie finansowego – kolejne kroki

 • sprawozdania wg MSR – co dalej?
 • ESEF – nowy standard raportowania dla spółek giełdowych od 1 stycznia 2020 r. (format XHTML / etykiety XBRL)

Prowadzący

Małgorzata Pełka

Maciej Kokot

Jacek Matraszek

Prowadzący

Małgorzata Pełka

Maciej Kokot

Jacek Matraszek