Artykuł

Zwrot kosztów za samochód bez podatku

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zwrot kosztów jakie otrzymuje pracownik za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych nie jest przychodem, który należy opodatkować.

Artykuł

Podatek od dywidend wypłacanych na rzecz TFI uderzy w inwestorów i podatników

Do 31 grudnia 2019 roku odroczone zostało zastosowanie nowych przepisów umożliwiających opodatkowanie dywidend wypłacanych na rzecz polskich funduszy inwestycyjnych i emerytalnych stawką 19 proc. To odroczenie jest powieleniem scenariusza jaki miał miejsce 31 grudnia 2018 roku, gdy Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie odraczające…

Artykuł

Nowe zasady poboru podatku u źródła

19 czerwca 2019 br. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień podatkowych w zakresie zasad poboru podatku u źródła (WHT) w związku z nowelizacją przepisów. Do 30 czerwca można przesyłać uwagi do projektu. W artykule przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące nowych zasad poboru podatku u źródła.

Artykuł

Czy wypłaty środków z PPK podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego?

Zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) w przypadku wypłaty środków przed ukończeniem 60 roku życia lub po ukończeniu 6o roku, ale wypłaty środków przed upływem 10 lat, należy obliczyć i zapłacić podatek dochodowy – zaznacza na łamach Dziennika Gazeta Prawna, Aleksandra Bońkowska, Partner w ALTO.

Artykuł

Prosta Spółka Akcyjna – zmiany systemowe w kodeksie spółek handlowych

W dniu 13 lutego 2019 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 3236). Nowelizacja ta zakłada wprowadzenie nowego rodzaju spółki – tj. Prostej Spółki Akcyjnej. Celem przedmiotowej nowelizacji jest wzmocnienie rozwoju start-up’ów w Polsce i zwiększenie…

Artykuł

Projektowane zmiany w kodeksie spółek handlowych – e-zgromadzenia w sp. z o.o. oraz dematerializacja akcji

Obecnie Sejm pracuje nad prezydenckim projektem ustawy o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych (Druk nr 3142). Przedmiotowy projekt dotyczy wprowadzenia możliwości odbywania zgromadzeń wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto w trakcie opiniowania jest obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy –…

Artykuł

Istotne zmiany w kodeksie cywilnym oraz kodeksie spółek handlowych, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2019 roku

Ustawą z dnia 30 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) wprowadzone zostaną zmiany do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) oraz do ustawy z dnia 15 września 2000…

Artykuł

NSA: Wynajem pracownikowi samochodu to sztuczny zabieg

Odliczanie VAT od wydatków związanych z nabyciem i eksploatacją samochodów osobowych od lat jest zagadnieniem kontrowersyjnym.

Artykuł

Jak Polacy rozliczają PIT – online czy w urzędzie?

Coraz więcej podatników wysyła zeznanie podatkowe PIT elektronicznie. Jak wyglądają statystyki? Dlaczego wybieramy wysyłkę online? Artykuł przygotowany we współpracy z portalem viem.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu używając poniższych ustawień.